تحقیق درباره اصول ومباني تربيت بدني

تحقیق درباره اصول ومباني تربيت بدني

تحقیق درباره اصول ومباني تربيت بدني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:26

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 اصول ومباني تربيت بدني                        

ضروري ترين پديده اي كه به معناي كامل بايد شناخته شود انسان است وبدون شناسايي صحيح وكامل انساني دستيابي به اهداف واقعي وضروري وحقيقي تربيت بدني مقدور نخواهد بود شناخت انسان از دوطريق ميسر است

الف)‌ ازطريق انسان (علم )‌

ب)‌ از طريق خالق انسان (وحي)‌

موضوع كار وبي تربيت انسان است و او از طريق جنبة‌حركتي وبدني انسان به تربيت او مي پرداز پس بايد به ويژگي هاي او و نيازهاي مادي و معنوي او،‌اهداف وغايت او آگاهي كافي داشته باشند. انسان به معناي انس يا خو گرفتن مي باشد قديمترين تعريف در مورد انسان به حيوان ناطق كه توسط سيبويه تعريف شده است ( انسان حيوان ناطق است)‌

ابن سينا:‌ انسان با وجود جاندار بودنش سخنگو نيز است.

درمورد پيدايش روح دو تعريف وجود دارد:‌ 1- روح موجود ي كاملاً مجرداست كه قبل از تعلق ارتباط با بدن به همين شكل وجود داشته وسپس به بدن مادي پيوستگي وتعلق يافته است .

2ـ نظريه ديگر نفس وروح با پيدايش بدن وجنين آغاز مي شود و مراحل وجودي وتجردرا از ضعف به شدت طي مي كند تا به تجرد عقلاني برسد بس رابطه متقابل روح وبدن عميق و داراي ريشه هاي فلسفي مي باشد وبدن مثل ابزار ي حرف تلقي نمي شود تأثير متقابل او حياتي وحالات روحي بر بدن وهمچنين تآثير ويژگي هاي جهاني براوحيات وحش به دست خواهد آمد.

ويژگي هاي اصلي انسان

 • علم و آگاهي
 • ميل يا گرايش
 • اختياريا آزادي
 • قدرت يا توانايي
 • تحول پذيري شخصي

الف)‌علم وآگاهي دونوع داريم

 • حضوري :‌خود آگاهي يا علم انسان به ويژگي هاي روحي ، قواي جسمي ، انديشه هاي خودآگاهي.
 • اكتسابي :‌ علم ما به جهاني پيرامون را شامل شود، آسمان ،‌زمين ،‌و…..

ب)‌ميل وگرايش انسان ؛‌يكي ديگر از ويژگي هاي روحي انسان تمايلات يا گرايش هاي متنوع است تمايلات وگرايشات گوناگون در انسان منشأ رفتارهاي متفاوت است وهيچگونه فعل ارادي از انسان بدون انگيزه رواني صادر نمي شود.

مشخصات ميل وگرايش :‌

 • ميل اساساً موتور محرك در افعال ارادي حيواني وانساني است
 • ميل شعوري آگاهانه است و مانند ميل طبيعي فقط كشش ناآگاهانه نيست.
 • ميل شعوري همراه اراده واختيار است
 • اهداف همواره بر اساس اميال شكل مي گيرد تا ميل به علم نباشد تحصيل علم هدف قرار نمي گيرد.
 • و...

اینجا هم مشاهده کنید