تحقیق درباره اضطراب اجتماعی

تحقیق درباره اضطراب اجتماعی

تحقیق درباره اضطراب اجتماعی

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:9

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

 اضطراب اجتماعي پديده اي نسبتا رايج در نخستين سالهاي نوجواتي است و پژوهش حاضر به بررسي مقايسه ميزان کارايي رو ش جرات آموزي توام با بازسازي شناختي انجام گرفته است . مواد و روشها : به منظور انجام اين مطالعه 26 نفر از دانش اموزان 14 – 12 ساله دختر که داراي اضطراب اجتماعي بر اساس ملاکهاي تشخيصي اضطراب اجتماعي بودند و بر اساس ويژگيهاي جمعيتي همتا ساز&#1740; شده بودند مورد بررسي قرار گرفتند . پيش از شروع مداخله ازمودنيها بوسيله مقياس اضطراب مدرسه و مقياس ترس از ارزيابي منفي و مقياس تنهايي و مقياس جرات ورزي و مقياس تعامل اجتماعي از ديدگاه معلم و نيز مصاحبه مورد ارزيابي قرار گر فتند . سپس ازمودنيها در اين تحقيق بطور تصادفي به دو گروه درماني و يک گروه شبه درمان تقسيم گرديدند و بلا فاصله پس از درمان و 1 و 3 ماه بعد از درمان ارزيابي مرحله دوم و سوم و چهارم با استفاده از همان ابزار انجام گرفت .ونهايتا از طريق شيوه هاي اماري نتايج تجزيه و تحليل و به مقايسه گروهها پرداخته شد . يافته ها : نتيجه مطالعه نشان داد روش جرات اموزي و جرات اموزي توام با بازسازي شناختي نسبت به شبه درمان ( مطالعه و خواندن کتاب داستان ) برتري داشته و کاهش معني داري در شيوع علايم غير. (P < 0.05) طبيعي اضطراب اجتماعي بعد از مداخله نسبت به زمان قبل از آن وجود دارد نتيجه گيري : با توجه به نتايج حاصل استفاده از روش جرات آموز&#1740; و روش جرات آموز&#1740; توام با بازساز&#1740; شناختي بر کاهش اضطراب اجتماعي موثر مي باشد . گر چه برتري جرات اموزي توام با بازسازي شناختي با جرات اموزي در کاهش اضطراب اجتماعي تاييد نشد . از اين رو به کارگيري اين روشها ( جرات اموزي و جرات اموزي توام با بازسازي شناختي ) بر کاهش مشکلات اضطراب اجتماعي در بين نوجوانان بالاخص در مدارس پيشنهاد مي گردد..

کمرويي، اضطراب اجتماعي

 

بسياري از محققان و متخصصان، ريشه ي اصلي کمرويي را در ترس يا اضطراب اجتماعي ( SOCIAL ANXIETY) مي دانند. بنابراين لازم است اشاره ي مختصري به اضطراب  و اضطراب اجتماعي داشته باشيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضطراب

         اضطراب  از نظر روان شناسي و روان پزشکي يعني «ناآرامي، هراس و ترس  ناخوشايند و فراگير با احساس خطر قريب الوقوع که منبع آن قابل شناختن نيست» به سخن ديگر اضطراب  يک پاسخ طبيعي در مقابل هر نوع تهديد يا فرآيندي آگاه کننده و اخطاري به فرد درباره ي يک خطر يا موقعيت ضربه آميز است. الگوي پديدآيي اضطراب در موجود زنده امري است کاملاً فطري و در حد متعادل آن نيروي محرکي براي بسياري از اعمال و رفتار انسان و ضرورتي براي بقاي حيات و صيانت نفس، تلاش و حرکت و آمادگي براي مقابله با تهديدها و خطرهاي طبيعي و اجتماعي به شمار مي رود. اما زماني که نگراني هاي فرد نسبت به مسايل مختلف به طور فراگير فزوني يابد، به تدريج شاهد بروز اضطراب مرضي خواهيم بود. ريشه اضطراب دروني و رواني است و در مراحل رشد شخصيت پديدار مي شود و همان گونه که ذکر شد پاسخي براي تهديدي ناشناخته و نامشخص و داراي جنبه ي تعارضي و غالباً مزمن است.

و...


اینجا هم مشاهده کنید